Sheraton Dameisha Resort, Shenzhen
9 Yankui Road Dameisha, Yantian · Shenzhen · Guangdong 518083 · China · Phone: (86)(755) 8888 6688